Cenník služieb platný od 29.11.2022


TK Motocykle L1-L7 31,00 €   EK M1,N1 + Dovoz 38,00 €
TK Prípojné O2 - Dovoz,O1 30,00 €   EK M1,N1 - zľava 36,00 €
TK Motoc.Dovoz L1-L7 35,00 €   EK D traktory 44,00 €
TK M1,N1 40,00 €   EK D traktory - zľava 42,00 €
TK M1,N1 - Plyn 44,00 €   EK D M2,M3,N2,N3 47,00 €
TK Dovoz M1,N1 53,00 €   EK D M2,M3,N2,N3 - zľava 42,00 €
TK Traktory F 49,00 €   EK N2,N3,M2,M3 nespôsobilé 23,00 €
TK Prípojné F 31,00 €   EK D, RKAT M1,N1,ZŤP 33,00 €
TK Prípojné O2,R1, O1 27,00 €   EK Plyn 39,00 €
TK M1,N1,ZŤP 35,00 €   EK B M1,N1 33,00 €
TK Elektromobil 45,00 €   EK B M1,N1 - zľava 32,00 €
TK N3,M3,N2,M2 63,00 €   EK M1 nespôsobilé 14,00 €
TK Príp. O3,O4,R2-R4 40,00 €   EK Admin. kontrola 17,00 €
TK Traktory T 52,00 €   EK ON M1,N1 18,00 €
TK Traktory Dovoz 60,00 €   EK ON  N2,M2,N3,M3 21,00 €
TK Dovoz N2,N3,M2,M3 70,00 €      
TK PS,C1-C5 53,00 €      
TK LS - snež.skúter 33,00 €   Objednávka 10,00 €
TK Príp,O3,O4,R Dovoz 50,00 €      
TK ON Traktory T,PS 23,00 €      
TK ON L1,L2,L3 17,50 €      
TK ON M1,N1,O2 21,00 €      
TK ON N2,N3,M2,M3 31,00 €      
TK Adm.Kontrola 17,00 €      
TK Opis protokolu 6,00 €      
TK ON O3-O4 brzdy 31,00 €      
TK ON M1,N1  1skup. 16,00 €      
TK ON O3-O4 bez bŕzd 21,00 €      
ZK N2,N3,M2,M3 21,00 €      
ZK 1 skup. M1,N1 9,00 €      
ZK 2-3 skup. M1,N1 14,5      
         
Vysvetlivky:        
TK - technická kontrola        
EK - emisná kontrola        
ZK - zvláštna kontrola        


©2023. Všetky práva vyhradené. Navrhnuté firmou LeComp.

Search