Cenník služieb platný od 18.11.2021


TK Motocykle L1-L7 21,50 €   EK M1,N1 + Dovoz 29,00 €
TK Prípojné O2 - Dovoz 22,00 €   EK M1,N1 - zľava 27,00 €
TK Motoc.Dovoz L1-L7 30,00 €   EK D traktory 35,00 €
TK M1,N1 31,00 €   EK D traktory - zľava 32,00 €
TK M1,N1 - Plyn 35,00 €   EK D M2,M3,N2,N3 37,50 €
TK Dovoz M1,N1 45,00 €   EK D M2,M3,N2,N3 - zľava 33,00 €
TK Traktory F 47,00 €   EK N2,N3,M2,M3 nespôsobilé 18,00 €
TK Prípojné F 29,00 €   EK D, RKAT M1,N1,ZŤP 24,00 €
TK Prípojné O2,R1 17,50 €   EK Plyn 30,00 €
TK M1,N1,ZŤP 25,50 €   EK B M1,N1 23,50 €
TK N3,M3,N2,M2 53,00 €   EK B M1,N1 - zľava 22,50 €
TK Príp. O3,O4,R2-R4 30,50 €   EK M1 nespôsobilé 9,50 €
TK Traktory T 43,00 €   EK Admin. kontrola 10,00 €
TK Traktory Dovoz 50,00 €   EK Protokol 3,50 €
TK Dovoz N2,N3,M2,M3 63,00 €   EK OSV 3,50 €
TK PS,C1-C5 45,00 €      
TK LS - snež.skúter 25,00 €    Objednávka  10,00 €
TK Príp,O3,O4,R Dovoz 42,00 €      
TK ON Traktory T,PS 18,00 €      
TK ON L1,L2,L3 9,50 €      
TK ON M1,N1,O2 13,00 €      
TK ON N2,N3,M2,M3 23,00 €      
TK Adm.Kontrola 10,00 €      
TK Protokol 3,50 €      
TK OSV 3,50 €      
TK Opis protokolu 5,00 €      
TK ON O3-O4 brzdy 23,00 €      
TK ON M1,N1  1skup. 8,00 €      
TK ON O3-O4 bez bŕzd 13,00 €      
ZK N2,N3,M2,M3 21,00 €      
ZK 1 skup. M1,N1 8,50 €      
ZK 2-3 skup. M1,N1 14,00 €      
         
Vysvetlivky:        
TK - technická kontrola        
EK - emisná kontrola        
ZK - zvláštna kontrola        ©2022. Všetky práva vyhradené. Navrhnuté firmou LeComp.

Search