Prijímané typy vozidiel:

Prijímané typy vozidiel:

  • Osobné automobily
  • Motocykle
  • Nákladné automobily
  • Autobusy a traktory
  • Pracovné stroje

 

Technická a emisná kontrola sa vykonáva v rozsahu kontrolných úkonov stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 725/2004 Z. z. a podľa metodík vydaných Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej

Date

16. máj 2018

Tags

Zobraziť
©2024. Všetky práva vyhradené. Navrhnuté firmou LeComp.

Search